TÁJÉKOZTATÁS Nógrád község belterületén folyó munkákról

A S-Z Mátra Bau ’97 Kft. az ELMÜ – ÉMÁSZ Nyrt.- vel jogviszonyban álló vállalkozó a községünk területén a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. Törvény (rövidítve: VET) 124. § d) pontja, 133. § (3) bekezdése, 137. §-a, illetve a villamosmű biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendeletet figyelembe véve a villamos hálózat biztonsági övezetében lévő fák, bokrok ágait távolítja el.

Kérjük a lakosság megértését és együttműködését.