Tájékoztatás képviselő-testületi ülés összehívásáról

M E G H Í V Ó

Mint Nógrád község polgármestere meghívom Önt, önkormányzatunk által tartandó
TESTÜLETI ÜLÉSÜNKRE
2020. január 28-án (kedden) 17 00-ra
helye: Önkormányzat hivatala Nógrád

Napirend előtt:

 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Varga Richárd polgármester

Napirendek:

 1. Avar-és kerti hulladék égetéséről szóló rendelet hatályon kívül helyezése, véleményezése
  Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző
 2. 2020. évi költségvetés előkészítése
  Előadó: Horváth Erzsébet óvodavezető és Árpásné Schlenk Judit jegyző
 3. Rendezvénynaptár véleményezése
  Előadó: Varga Richárd polgármester
  – Taposópark létesítéséhez pénzügyi támogatás
  – Fejlesztési elképzelések meghatározása
 4. Pályázatokkal kapcsolatos ügyek
  Előadó: Varga Richárd polgármester
  – Testvértelepülési programokra pályázat
  – Belterületi utak felújítása pályázat – kivitelező kiválasztása
 5. Önkormányzati ingatlanügyek
  Előadó: Varga Richárd polgármester
  – Telekvásárlási kérelem – cserépkályhák lebontása
  – 613/1 és 613/2 hrszú ingatlanok megvásárlása – kamerák elhelyezése hivatalban
  – Óvoda gázra történő átállásáról ajánlatkérés – tájház tetőgerinc javítás
  – Belterületi nem szilárd burkolatú utak zúzottkővel történő javítására árajánlat kérés
 6. Egyebek
  Előadó: Varga Richárd polgármester
  – Föld elszállítása iskola mellől – Tájháznál fakivágás
  – Buszforduló tervezése, ajánlatkérés – Temetői ügyek és feladatok
  – Bandérium honoris várjátékokkal kapcsolatos ajánlata
  – Weblap készítésére, megújítására ajánlatok bekérése
 7.  Peres ügyről tájékoztatás
  A napirend zárt ülésen kerül megtárgyalásra

Nógrád, 2020. január 21.

Varga Richárd
polgármester