Tájékoztatás képviselő-testületi ülés összehívásáról

M E G H Í V Ó

Mint Nógrád község polgármestere meghívom Önt, önkormányzatunk által tartandó

TESTÜLETI ÜLÉSÜNKRE
2020. február 25-én (kedden) 17órára
helye: Önkormányzat hivatala Nógrád

Napirend előtt:

 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Varga Richárd polgármester

Napirendek:

 1. Nógrád Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetés megvitatása, elfogadása és a Közös Hivatal költségvetésének megvitatása, elfogadása
  Előadó: Varga Richárd polgármester és Árpásné Schlenk Judit jegyző
 2. Átdolgozott Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása
  Előadó:  Árpásné Schlenk Judit jegyző
 3. Pályázatokkal kapcsolatos ügyek
  Előadó: Varga Richárd polgármester

  –  Green-Goes Kft-vel szerződés elfogadása és műszaki ellenő
 4. Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos ügyek
  Előadó: Varga Richárd polgármester

  – Zanati László telekvásárlási kérelme
  – Piroska Gabriella és társa telekvásárlási kérelme
  – Gépjármű üzemeltetéssel kapcsolatos egyeztetések
 5. Civil szervezetek működési pályázat feltételeinek megtárgyalása
  Előadó: Varga Richárd polgármester
 6. Polgármester szabadságolási ütemterve
  Előadó: Varga Richárd polgármester
 7. Egyebek
  Előadó: Varga Richárd polgármester

  – Nógrád Várának Megmentéséért Alapítványba új tag delegálása
  – Közkutak további működtetése
  – Weboldallal kapcsolatos ajánlatok
  – Március 15-i ünnepség részleteinek megbeszélése
  – Szondi u. 7/1 ingatlan vízrákötése

Nógrád, 2020. február 18.

Varga Richárd polgármester