Tájékoztató a kerti hulladékégetés szabályozásának Nógrád községben történő változásáról

Nógrád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. január 28-án megtartott testületi ülésén úgy döntött, hogy a helyi lakosság egészségének védelme, illetve az itt élők egészséges környezethez való alapjogának védelme érdekében, közegészségügyi és környezetvédelmi megfontolásból 2020. március 1-től hatályon kívül helyezte az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló 7/2012. (IV. 24.) helyi önkormányzati rendeletet.

A helyi rendelet törlését követően kizárólag az országos érvényű jogszabályok, mégpedig a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény , valamint a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm.rendelet és az országos tűzvédelmi szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 05.) BM rendelet rendelkezései az irányadóak a zöldhulladékok nyílttéri égetését illetően. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.05.) BM rendelet 225.§ (1) bekezdése rögzíti, hogy ha jogszabály (így önkormányzati rendelet) másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos. Fenti jogszabályok értelmében:

Az avar és más kerti hulladékok (zöldhulladékok) nyílttéri égetése Nógrád község belterületén 2020. március 1-től TILOS!

Minden más hulladék, szemét égetése eddig is tilos volt, ezután is tilos marad!
A száraz tűzifa nem minősül zöldhulladéknak, így a megfelelően kialakított tűzrakó helyen, száraz tűzifával végzett kerti sütés-főzést, bográcsozást továbbra sem érinti a korlátozás, amennyiben nincs tűzgyújtási tilalom érvényben.
A Hulladéktörvény 39.§ (4) bekezdése szerint településünkön a lakosok kétféle módon kötelesek kezelni zöldhulladékukat:

 1. Komposztálás, a leginkább ajánlott, leginkább környezetbarát megoldás, kiegészülve a mulcsozás különböző módozataival (mulcsozás: talajtakarás növényi maradványokkal, pl. avarral, ág-aprítékkal, vessző-aprítékkal, stb.).
 2. Elszállíttatás közszolgáltatás keretében, a közszolgáltatást végző cég által biztosított alábbi feltételek szerint.
 • Jelenleg Nógrádon a Zöld Híd B.I.G.G Kft. végzi a szállítást, áprilistól-novemberig, 4 hetente 1-szer az ingatlanok elől. A szállítások közötti időszakban képződő, elszállításra szánt zöldhulladékot az ingatlanhasználók a szállítás napjáig ingatlanjuk területén belül kötelesek tárolni. A zöldhulladékot – előző nap estétől – a megadott szállítási napokon reggel 6 óráig lehet kihelyezni az ingatlanok elé, az úttesttől 1-2 méterre, az önkormányzatnál is megvásárolható 110 literes biozsákokban, illetve max. 1 méter hosszú és max. 6 cm átmérőjű ágakból, vesszőkből, szárakból, (stb.) álló kötegekben, alkalmanként max. 1 köbméternyi mennyiségben ingatlanonként.

Levegőtisztaság-védelmi bírság:

Bármely anyag a jogszabályi előírásokat megszegve, illetve engedély nélkül a nyílt téren történő égetése a fent említett levegővédelméről szóló rendeletben foglaltakba ütközik. Ha az eljárás lefolytatásra kerül és a cselekmény bizonyítást nyer, 100 000 Ft összegű levegőtisztaság-védelmi bírság kerül kiszabásra. A környezetvédelmi hatósági feladatokat a Nógrád Megyei Kormányhivatal illetékes szerve látja el.

Nógrád, 2020. február 28.

Varga Richárd
polgármester

Mi a KOMPOSZT ?

 • Növényi maradványok (és más szerves anyagok) természetes korhadása, lebomlása során
  képződő humusz, „feketeföld”, emberi közreműködéssel, komposztálással előállítva.

Mire jó? Miért jó?

 • Javítja a talaj minőségét, jobb lesz tőle a föld (lazább, porhanyósabb, tápanyagdúsabb).
 • Ha komposztot is használunk, más trágya-félékből kevesebbre lesz szükség.
 • A nógrádi kötött, agyagos talajnak különösen jót tesz!
 • Saját növényi hulladékainkból ingyen juthatunk „feketeföldhöz”.

Mi a KOMPOSZTÁLÁS ?

 • Növényi maradványok komposzttá érlelése halomban, keretek között vagy szabadon.
 • Zöld javaink egyszerű újrahasznosítása: Természetes, egészséges, környezetbarát és hasznos megoldás az ártalmas füsttel járó zöldhulladék-égetések helyett. Minden kertben ott a helye!

Mi kell hozzá?

 • ZÖLD JAVAK, azaz minden féle növényi maradvány („zöldhulladék”) a konyhából és a kertből.
 • HELY : 1-2 négyzetméter földfelület a kert félreeső, lehetőleg árnyékos helyén.
 • IDŐ: 1-2 év a mindenkori friss anyagnak, hogy komposzttá érjen.
  Időnként (1-2 évente) kiszedjük a halmok alól az érett komposztot, a még éretlen részét pedig otthagyjuk, folyamatosan rárakva a friss zöldhulladékot.
 • KERET : Nem kötelező, de ha nincs túl sok hely, vagy rendezettebben szeretnénk komposztálni, akkor keretek között komposztáljunk! Ennek legismertebb formái:
  • Fa-keret: vegyes (konyhai + kerti) komposztálónak ideális, sokan raklapokból állítják össze, de kereskedelemben is kapható, egymásba illeszthető deszkákból összeállítható formában, vagy bármilyen más faanyagból, vastagabb faágakból is összeállítható.
  • Drót-keret (kisebb lyukú tyúkhálóból): lomb-komposztálónak ideális.
  • Gödör: annak ideális, aki nem akarja kitermelni, hasznosítani az érett komposztot.
  • Műanyag komposztáló: drágasága és „műanyagsága” miatt kevésbé közkedvelt, de jól használható.

Hogyan csináljuk?

 • Gyűjtsük halomba a zöldhulladékot, keretben vagy szabadon, a puszta földre, árnyékos, fedetlen helyen.
 • Aprítva és keverve a különböző zöldhulladékokat gyorsabb a komposztálódás, főleg szárak, ágak esetén.
 • Nagyobb szárazság idején néha locsoljuk meg vízzel a halmot. (Máskor elég a csapadék.)
 • Pár havonta egyszer átforgathatjuk az anyagot, de ez nem feltétlenül szükséges.
 • 1-2 évente egyszer szedjük ki a halom aljából az érett komposztot és javítsuk vele a földünket!

Diólevél és más levelek komposztálása (lomb-komposztálás)

Ha az avart, pl. a dióleveleket nem tudjuk otthagyni, ahol lehullottak, akkor komposztáljuk! Nagyobb mennyiség esetén érdemes külön, pl. kisebb lyukú tyúkháló-keretben komposztálni: 1 öreg, nagy diófa lehullott lombja kb. 1 köbméternyi tömörítve. 1 év alatt a lomb térfogata kb. egytizedére esik össze, vagyis évente kb. 10 vödörnyi (100 L) komposztunk lesz az 1 köbméteres keretünk aljában, ami döbbenetesen kevésnek tűnik az őszi hatalmas lombmennyiséghez képest. Pedig tényleg csak ennyi! A diólevélben lévő juglon (növekedésgátló anyag) a lehullást követően 9 hónap alatt teljesen lebomlik, az 1 éves komposztban már nincs jelen, vagyis az érett diólevél-komposzt bármely talaj javítására alkalmas, hasznos anyag!

Információ:

Dr. Kovács István, Nógrád, Hunyadi u. 32.,
Tel: 0630-6198139,
email: istvankovacs.med@gmail.com