Tájékoztatás a szülők részére az Angyalvár Óvoda rendkívüli szünet ideje alatt ügyeleti rendjéről

Tisztelt Szülők!

A Kormány 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelete szerinti, a zárlati kötelezettség alá tartozó fertőző betegség behurcolásának vagy terjedésének megakadályozása végett elrendelt járványügyi elkülönítési, megfigyelési, zárlati és ellenőrzési szabályok 2§-ában foglaltak alapján Varga Richárd polgármester úr, Nógrád Község Polgármestere az Angyalvár Óvoda önkormányzati fenntartású, óvodai ellátását végző intézményénél 2020. március 18-tól rendkívüli szünetet rendel el.

A rendkívüli szünet határozatlan időre szól, visszavonása összhangban lesz a Magyar Kormány által meghirdetett és elrendelt rendkívüli jogrendben, veszélyhelyzetben hozott kormányhatározatokkal, központi döntésekkel, az Operatív Törzs utasításaival és ajánlásaival.

A rendkívüli szünet ideje alatt az intézmény vezetője és dolgozói az intézményben tartózkodnak, feladataikat ellátják, a gyermekek otthonmaradását megszervezni nem tudó családok számára felügyeletet biztosítanak.

Kérjük a Szülőket, hogy csak indokolt esetben vegyék igénybe a felügyeletet!

Kérjük továbbá, hogy minden Szülő írásban  az angyalvarovoda@freemail.hu címen jelezze felénk a mai napon (03. 17.) 17 óráig, hogy március 18-tól otthon kívánja tartani gyermekét, vagy igénybe veszi az ügyeletet.

Az ügyelet során kizárólag egészséges gyermekeket tudunk fogadni. (a vírus terjedésének megakadályozása végett).

Az ügyeletet az alábbiak szerint tudjuk biztosítani: hétfőtől péntekig 8-tól 16 óráig.

 Köszönjük megértésüket!

Nógrád, 2020. március 16.

Horváth Erzsébet
óvodavezető