Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló önkormányzati rendelet

Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (I. 29.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.§ Hatályát

Tovább...

Avar- és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló rendelet hatályon kívül helyezésével kapcsolatos anyagok

3/2020. (I. 28.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete az avar- és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló rendelet hatályon kívül helyezésének véleményezéséről az alábbiak szerint dönt: A rendelettervezetet közzé kell tenni a település honlapján 2020. február 3-tól február 14-ig. A véleményezésre nyitva álló idő 2020. február 3. 12 órától 2020.

Tovább...