Rendezvényterv

2020. évi rendezvényterv

6/2020. (I. 28.) képviselő-testületi határozat

Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2020. évre az alábbi rendezvényeket kívánja lebonyolítani, illetve az alábbi rendezvények helyszínét biztosítja:

Február 8. (szombat) Mikrotérségi asztalitenisz-verseny
Március 15. (vasárnap) 18 óra Nemzeti ünnep – megemlékezés
Április 7. (kedd) Csurgó forrás környékének díszítése
 (Nógrádi Napraforgó Egyesület)
Május 24. (vasárnap) Emlékművek átadása
Június 6. (szombat) VII. Nógrádi Várjátékok
Június 27. (szombat) Civil Szervezetek Napja (főzőverseny)
Nóta- és Dalverseny
Július 30. (csütörtök) 17 óra Szent Korona Lovastúra
Augusztus 20. (csütörtök) 9 óra Szent István ünnepe – megemlékezés
Augusztus 23.  Futapest rendezvény
Szeptember 26-27. (szombat-vasárnap) Szüreti felvonulás – Őszi vigalom
Október 23. (péntek)  Nemzeti ünnep – megemlékezés
November 7. (szombat)  Márton napi lámpás felvonulás
November 28, December 5, 12, 19.   16 óra Adventi mécsesgyújtás a Csurgó forrásnál
(Nógrádi Napraforgó Egyesület)
November 29. December 6, 13, 20.  Adventi gyertyagyújtások a parkban
December (téli szünet előtti utolsó előtti tanítási nap)  Idősek Napja – Falukarácsony

A képviselő-testület valamennyi tagja vállalja, hogy a rendezvények előkészítését és lebonyolítását segíti és támogatja. Az intézményi és civil szervezetek rendezvényeihez az önkormányzat a helyet biztosítja.
A testület felkéri a polgármestert, és a civil szervezetek vezetőit, hogy a fenti rendezvények lebonyolításáról gondoskodjanak
Felkéri továbbá a polgármestert, hogy a rendezvénynaptárt hozza az érintettek és a lakosság tudomására.

Határidő: azonnal és értelemszerű
Felelős: polgármester és civil szervezetek vezetői