Polgármesteri tájékoztató

Tisztelt Nógrádiak!

Magyarország Kormánya által kihirdetett veszélyhelyzet miatt a mai napon az alábbi intézkedéseket hozom Nógrád községre vonatkozóan:

  • A Nógrádi Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén (Nógrád, Hunyadi utca 18.) a személyes ügyfélfogadást – rendkívüli eset kivételével – 2020. 03. 18-tól visszavonásig szüneteltetjük.
  • Telefonon a 06 35 562-000 számon, és a 06 30 409-7806 ügyfélfogadási időben elérhetőek vagyunk. Kereshetik továbbá a jegyzőt és az ügyintézőket a honlapon szereplő elektronikus elérhetőségeken, valamint ügyfélkapun keresztül is.
  • Az önkormányzat fenntartásában lévő Angyalvár Óvodában 2020. március 18-ától rendkívüli szünetet rendelek el. A gyermekfelügyelet különösen indokolt esetben biztosítva lesz.
  • A közétkeztetés módjáról az óvodavezető ad tájékoztatást.
  • A szociális étkeztetés az eddig megszokott módon történik.
  • Az önkormányzat rendezvényeket (zárt és szabadtérben egyaránt) újabb rendelkezésig nem tart.
  • Ezennel kérem a civil szervezeteket, egyházakat, vállalkozásokat, magánszemélyeket, hogy tervezett rendezvényeiket halasszák el.
  • Kérem továbbá a különösen veszélyeztetett idősebb korosztályt, hogy bevásárláskor, ügyintézéskor, kérjék, és vegyék igénybe rokonaik, ismerőseik segítségét, és lehetőleg maradjanak otthon.

Felhívom mindenki figyelmét arra, hogy kellő óvatossággal, fegyelemmel, a szabályok betartásával járjanak el, fokozottan figyeljenek egymásra, segítsék a rászorulókat.

Amennyiben bárki segítségre szorul, kérem hogy azt a 06 35562-000 számon, vagy a 06 30 418-0338, illetve a 06 30-409-7806 számon jelezze.

Önkormányzatunk figyelemmel kíséri a veszélyhelyzettel kapcsolatos eseményeket, a változásokról, újabb intézkedésekről a lakosságot folyamatosan tájékoztatja.

Fogjunk össze, vigyázzunk egymásra, Isten óvjon mindenkit!

Nógrád, 2020. 03. 16.

Varga Richárd sk.
polgármester