Nagyboldogasszony római katolikus templom

[responsivevoice_button voice=”Hungarian Female” buttontext=”play”]

A község középkori templomát 1299-ben említették először, s a XVII. században két temploma is volt a községnek. A használatban lévő, régi templom 1754-ben leégett. A mai templomot 1756-ban kezdték építeni, felszentelése 1757. augusztus 28-án történt. A barokk jellegű templom egyhajós, dél-nyugat – észak-kelet tájolású. Homlokzati tornya enyhén előreugró. A főhomlokzatot párkány és lizénák tagolják, egyenes záródású, kőkeretes ajtó, négyzetes és szegmentíves ablakok, szegmentíves és törtvonalú szemöldökpárkányok helyezkednek el rajta. A tornyot vázákkal díszített voluták fogják közre, legfelső szintjét kompozit fejezetű falpillérek és órapárkány tagolja, barokk hagymasisak fedi. A szentély a hajótól keskenyebb, egyenes záródású, a dél-keleti oldalon sekrestyével. A hajó kétszakaszos, a kihajló mellvédű karzat a toronycsarnok felett kapott helyet. Belső terét kupolasüveg boltozat fedi. Berendezései közül a barokk fő- és mellékoltárok és a rokokó szószék jelentősebb.

a gömbpanorámák megtekintéséhez kattinson a képekre…