írások - Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata

Tartalomhoz ugrás
A nógrádi szlovákok hagyományai, rendezvényei

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata sokat tesz azért, hogy községünk szlovák hagyományai ne vesszenek el. Ezt bizonyítja, hogy a mai napig is sok hagyományt őriznek és gyűjtenek településünkön. Ebben nagy része van a Nógrád Szíve Hagyományőrző Baráti Kör Egyesületének, vezetőjük: Debreceniné Králik Tünde és Nógrád Község Hagyományőrző Klub Egyesületének, melynek vezetője: Bera Lászlóné, valamint Nógrád község polgármesterének: Szórágy Gyulánénak.

A települési önkormányzat minden évben megtartja a szüreti felvonulást, amelyen menyasszony, vőlegény, bíró, bíróné hintóval megy végig a falun, őket pedig a falu apraja, nagyja kíséri lóháton, lovas kocsin.

Idén, 2016-ban a menyasszony Romhányi Barbara, a vőlegény Mezei Benjamin, a bíróné Keresztesné Rózsa Mária, a bíró pedig Keresztes Konrád volt.

Romhányi Barbara és Mezei Benjamin képviselte falunkat a Bánki Nemzetiségi Találkozón is, amely idén ünnepelte 50. jubileumát. Ezen az eseményen 50 menyasszony és 50 vőlegény mutatkozott be,  köztük Nógrád község menyasszonya is! Nagyon büszkék voltunk, hogy Nógrád község is képviseltette magát.Minden évben kiváltság a menyasszony és vőlegény beöltözködése. A menyasszonyt 3 óra alatt öltöztetik fel.
Nógrádi menyasszony öltöztetése - a Nógrád Szíve Hagyományőrző Baráti Kör előadásában
Pálmai István és Pálmai Levente videója
Ebből a 2016-os szüreti felvonulásból szeretnénk képeket bemutatni! Ezáltal is érzékeltetve, hogy máig is megtartjuk - többek között - ezt a szép hagyományunkat is!
 Nógrádi hagyományos lakodalmas forgatókönyve
ezt a szlovák és magyar forgatókönyvet gyűjtés alapján készítettük
2012. szeptemberében az egész falu részvételével elő is adtuk, amelyről videófelvétel készült


A lakodalmat megelőző szokások, előkészületek

A lakodalom tisztségviselőinek számítottak: a starejsí (násznagy), a družba vagy zváč (vőfélyek), a svatka (nászasszony), družice (koszorúslányok). A lakodalom tisztségviselőit jellegzetes szimbólumokkal látták el. A szélesebb rokonságot a zváčok hívogatták a lakodalomba. Szimbólumuk a zakójuk bal mellére tűzött különböző szélességű, térdig érő kék, rózsaszín vagy fehér szalag,

Leánykérés

A jövendőbeli anyós kérte ki a menyasszonyt, ekkor megbeszélték, hogy mikor mennek el a paphoz.
Vőlegény édesanyja: Kedves Zsuzsikám, eljöttem hozzátok, hogy kikérjem Zuzka lányotokat Miska fiamnak.
Menyasszony édesanyja: Jaj-jaj, még fiatal a lányom, ráér férjhez menni!
Vőlegény édesanyja: A fiamnak komoly a szándéka, a pap elé akarja vinni a Zuzka lányotokat! Beszéljük, hát meg, mikor menjenek a paphoz?
Vőlegény édesanyja: Ha már így megszerették egymást, legyen az a nap szeptember 29-e. Jó lesz-e svatka moja? (kiejtés szvatka moja).
Menyasszony édesanyja: Rendben van  svatka moja! Legyen meg az ő akaratuk!
 
Hívogatás

Egy héttel az esküvő előtt megkezdődött a násznép hívogatása, amit a két vőfély, a družba, és a zváč végzett. A družba fiatalabb legény, kalapja mellett szalagot viselt, a zváč lehetett nős ember is, ő mondta a verseket, kalapja mellé virág volt tűzve. Ruházatukat fokossal egészítették ki. A lagzi napján korán reggel újra körbementek mindenkihez.
(A meghívót mondó vőfély kalapja mellé kék szalag van tűzve)
 
Hívogató vers      
 
Alázatossággal lépünk e hajlékba,
Ég áldása szálljon a benne lakókra.
A házigazdától bocsánatot kérek,
Hogy tisztes házába belépni merészek.
Jövetelem okát elmondom én bőven:
Egy szép ünnepély van nálunk készülőben,
Melyre a családot általunk hívatja,
A menyasszony és az ő tisztességes atyja, s anyja.
Ki majd jövő (szombaton) kedves lányának,
És az Ő szerelmes, jegybéli párjának
Tartja világraszóló esküvőjét,
És saját házánál a menyegzőjét.
Ennek a szép napnak megüljük a torát,
Készített a gazda bőséges vacsorát.
Szíveskedjenek hát ottan megjelenni,
Vacsora után a táncban is részt venni.
Jelenjenek meg majd (jövő szombat) délben,
Mi szívesen látjuk a többi vendéggel!

Szlovák hívogató vers
 
Pre zváča volať vám
Moji milípráťeli ňeračte banuvať
Že som sztupív do vašho príbytku
Nie z vôli mojej, ale z vôli Pána Boha
Sazuje vás akošto váš prátel'
Že im Pán Boh pomohov
Syna (dcéru) vychovať
A ten syn(dcéru) si chce szvoj
Manželský stav skladať
Tak vás oni prosia aby ste
Ráčili do ich počtivého príbytku
Navštíviť a z ich počtivého príbytku
Do chrámu Pána k svätemu sobášu
Odprovadiť a z chrámu Pánu do ich
Počtivého príbytku navrátiť
Čo im Pán Boh požehnav
Zúrodí zemsky zrosí nebeský    
To chcú s vami spolu užiť.
Pohválen  Jezus Kristus!
Dicsértessék az Úrjézus szentséges szent neve!
 
Hívogatás után készülődés az esküvőre
 
A keresztszülők (násznagyok) viszik a tyúkokat (2 db) a lakodalmas házhoz, ahol kapnak pusztakalácsot.
Süteményt két kézben kell vinni 6 tepsivel, magasra felrakva a tányéron + 1 tortát.
A menyasszonyöltöztetés alatt hagyományos nóták hangzanak el, itt egy segítő kell az öltöztetéshez, a menyasszonyi ruhát díszes sublótból vagy ládából kell kivenni.
Az esküvőre régen örömkaláccsal mentek, RADOSZNYIK volt a neve: téglalap alakúra sütötték, hurkapálcákra tűzött szalagokkal, rozmaringgal díszítették a koszorús lányok.

Kikérés
(lányos háznál)

Az esküvő előtt férficsapat ment kikérni a menyasszonyt. Tollseprűből kivett tollakat tűztek a csizmaszárukba, kabátzsebükbe, kalapjukra. A menyasszony kikéréséhez a legények egy kis kerek, rozmaringos kalácsot vittek, ezt a lányos háznál kicserélték:
 
A házba lépéskor a férfiak mondják:
Alázatossággal lépünk e házba    
Tisztelt házigazda, íme, megérkeztünk,
Hogy a mai napra rendelt szolgálatunkat
Hűségesen teljesítsük.

Dobehou som jako zajac
Za to všetko, za vás najviac
Za tú vašú dievku našú
Aby ste hu pripravili
K tomu milýmu sobášu.

Itt ez örömkalács Radosznyík, ugye remek darab?
Áldja meg az isten, aki ebből harap.
 
Aki átveszi a kalácsot, lány édesapja:
Fizessen meg érte a jóságos Isten,
Adja bő áldását a földi életben!
Mi is adjuk itten e szép Radosznyíkot,
mint emléket vigyék násznagy uramékhoz.
 
Férfiak:
Ezen ajándékot köszönjük most szépen, vőlegényünk és hozzátartozói nevében.
 
Ajándékvivés

Koszorúslány viszi az inget a vőlegénynek, amit a menyasszony küldött
 Elhoztam a menyasszonyunk ajándékát, a vőlegény inget, hogy ebben díszeleghess.
 Vőlegény:
köszönöm e díszes inget.

Koszorús lány viszi a csizmát a menyasszonynak, amit a vőlegény küldött.
Elhoztam a vőlegényünk ajándékát, hogy ebben járjad vele a táncot.
Menyasszony:
Köszönöm e díszes csizmát.
 
Mielőtt elindultak volna: (menyasszony házánál) sámlira kellett térdelniük, és a násznagy/keresztapa mondott egy verset, amit a pár elismételt, megköszönve a szülőknek a felnevelést:
 
Tisztelt vendégsereg! Kis figyelmet kérek,
A menyasszony szavával a szülők elé lépek.
Kedves jó szüleim, eljött a pillanat, hogy felnevelésemért köszönetet mondjak.
(ismétli a menyasszony ………….)
Éjt nappallá téve azon fáradoztatok, lányotoknak mindent megadjatok.
(ismétli a menyasszony)
Jóra, becsületre neveltetek engem, aki most itt állok, esküvőre menve.
(ismétli a Menyasszony)
Drága jó Szüleim. Melegszívű Anyám, dolgos kezű Apám,
(ismétli a Menyasszony)
Éljetek sokáig, szívemből kívánom. Én most elindulok, új életet kezdek,
(ismétli a Menyasszony)
Boldogságról példát csak Rólatok veszek. Áldásotokat kérem az új életemre,
(ismétli a Menyasszony)
 
Vőfély:
 
Tak pekne prosím našú mladú nevestu
Odber sa od svojich rodičov
A zaďakuj im za tú dobrú rodičovskú lásku
Co ťa dosiav vykovali, a vel 'a ráz bijali
Ty teraz na dlhú cestu tádeš
A odtiav domov zavel 'a neprídeš
Ak pôjdeš do robote
Koniec ti je šeckej dobrote.
 
Nóta: Nagymama énekel, majd mindenkit megpuszil a menyasszony.
 
Vőfély:
Induljunk hát az esküvőre!
 
Elindul a menet.
 
Elől 4-5 fiú mindkét részen egyformán összekarolva, utána lányok, következő menyasszony, vőlegény, 2-2 koszorúslánnyal, majd az asszonyok többen összekarolva.
 
Nóták: Indulás
 
1. Lakodalom van a mi utcánkban
2. Ez a kislány akkor szép mikor koszorú van a fején
3. Kukorékol, már a kakas hajnal akar lenni.
4. Sárga a csikó sárga a nyereg rajta
5. Dombon van, sarkon van a szeretőm háza
6. Káposzta káposzta, téli nyári káposzta
7. Porzik, porzik a nógrádi utca, mikor végig megyek rajta
8. Megvágtam az újam, jaj de fáj fügefalevelet raktam rá.
9. Alma a fa alatt, nyári piros alma engem gyaláz a szeretőm
10. Nem zörög a haraszt, ha a szél nem fújja
11. Szépen úszik a vadkacsa a vízen
12. Márványkőből, márványkőből van a Tisza feneke
13. Befogom a lovam, befogom a lovam zöldre festett kis kocsimba
14. Rózsa, rózsa százlevelű rózsa
15. Szép Nógrádra két úton kell bemenni
16. Már mi nálunk babám, már minálunk babán az jött a szokásba.
... stb.
 
A jegyespár külön megy az „istenházába”, ki-ki a maga násznépével. Két menet egyszerre indulnak el a saját házuktól, Rezsnákék előtt az úton találkozik a 2 menet.
A templomba előbb az egyik menet megy be, utána a másik menet, énekelnek, majd  letérdelnek,  beszél a pap, elmondjuk a Miatyánkot - először magyarul, majd szlovákul.
Aztán feláll a vőlegény, félre áll, kezdődik az asszonnyá avatás.
 
Asszonnyá avatás

A menyasszony kezébe égő szentelt gyertyát ad a pap, majd elmondja az ehhez való szöveget:
Az asszony életet adó, gyermekét óvó, védő, akinek legfőbb feladata a család egyben tartása, gyermekek nevelése.
Amikor az asszonyavatás meg volt,  kiindulnak a pappal a templomból, majd külön indul a násznép. Minden sarkon mulatnak.
Kicsit lemaradva a menyasszony menetétől követi őket a vőlegény menete. Amikor megérkezik a vőlegény a kíséretével, a bezárt kapu előtt, kint, csendesen énekelni kezdenek:
Nyisd ki babám az ajtót…
Legalább háromszor elénekelték, közben bentről a menyasszony násznépe kritizálta őket, hogy hamis, még egyszer, stb…
A menyasszony válasza bentről:
Gyere be rózsám, gyere be… (3x)
Ezután kinyitják a kaput, majd mikor belépnek, felrúgja a vödör vizet, cukrot esznek, átlépi a gyereket a menyasszony a küszöbön. A menyasszonynak fel kellett rúgnia egy vízzel teli vödröt. Ha egyenesen folyt a víz fiút, ha szétfolyt lányt jósoltak nekik.
Seprűt raktak elé befelé jövet, ha átlépte: úgy tartották, hogy lusta, ha felvette: szorgalmas.
Kimennek az udvarra, a konyhaajtó előtt mondják el a búcsúztatót, a menyasszony csókkal  búcsúzik a szülőktől és a közeli rokonoktól.
Búcsúztató
(menyasszony)
 
Áldás, békesség az édesapának,
Aki leányt nevelt, de nem önmagának.
Áldás, békesség az édesanyának,
Aki hű dajkája volt kedves leányának.
Bocsássák hát el, mert jelen van az óra,
Íme, itt az idő a búcsúzóra.
Ezentúl új útján haladjon boldogul,
Azzal kinek szívét adta zálogul.
Drága jó szüleim tőletek kell válnom,
Ezt fájdalom nélkül nem lehet megállnom.
Bár örömünnep a menyegzőnap nékem,
Kicsordul a könnyem ezen az örömünnepen,
Ha arra gondolok, hogy kitől válok,
Szívemen könnyíteni hiába próbálok.

Édesapától:
Kedves Édesapám, hű táplálóm nékem,
Először is Rád esik tekintetem.
Lám Neked is nehéz a válás fájdalma,
Meg van zavarva szívednek nyugalma.
Hálásan köszönöm apai jóságod,
Nevelésem közül minden gondosságod.
Mint a gondos apa, fáradtál értem,
Áldjon meg az Isten mindezekért Téged!
 
zene
Édesanyától:
Édes jó anyám, aki szültél engem,
Íme, Tehozzád is búcsúszómat zengem.
Ki bölcsőm ringattad álmaim felett,
Gondosan virrasztál felettem.
Hadd öntsem könnyeim ápoló kezedre,
Hadd boruljak forró anyai kebledre,
Hadd csókoljam össze ezt a kedves képet,
Melynek látására boldogságom lészen,
A Jó Isten áldjon meg érte.
zene
Nagyszülőtől:
Drága nagymamám örül a lelke,
Könnyben úszik mégis jóságos szeme.
Minden jóságát megköszönöm itten,
Nyújtsa életét hosszúra az Isten.
Öreg napjai legyenek békések,
Legyenek áldottak, és legyenek szépek.
 
Testvérektől:
Kedves Testvéreim!
Bár sorsom Tőletek most máshová vezet,
Legyen meg közöttünk a testvéri szeretet,
Ameddig csak élünk,
A Jó Isten legyen veletek és vélünk.
 
Rokonságtól:
Rokonság ismerősök, fiatalok, vének,
Szomszédok mind akik idejövének,
Aki csak a menyegzőn megjelent itten,
Egytől-egyig áldja meg őket a Jó Isten!
 
Už cez Nógrád bystrý vetter prefúka   
Už sa dievka od materi odberá      
Odber á sa od materi od svojej
Že už ide do hospody do novej.
zene vége
vőlegény mondja:
Drága jó szüleink, Kedves rokonaink!
Boldog ifjú házas Szívem választottját
Hoztam el Hozzátok, hogy befogadjátok.
Mi az életünket most összekötöttük,
Szüleink áldását már együtt köszönjük.
Fogadjuk, ígérjük: mindig azon leszünk,
Az egész családban boldogságban éljünk.
 
Vőfély:
Éljen az ifjú pár!
Prichádzam k vám milí hosti
Srdečne i vel 'kej radoszti
S týmto koláčom i sztromém daruvaním
S ružičkami pripraveným
Která naša mladá nevesta
Offeruje mili rada
A žiada od vás srdečne
Aby ste huprimäli vdačne.
 
A menyasszony megcsókolja a rokonokat, majd egy nagy tálon visz ki kalácsot, lepényt - az idegeneket, nézelődőket megkínálni, a vőlegény pedig borral jár körbe.
A vacsora előtt átadja a menyasszony az ajándékait.
Előbb a vőfélyeknek kivarrott keszkenőt ad, majd a szakácsnéknak fekete kendőt: Kelko kanyja, Telko panyja! Ahány szövés, annyi tömés. Az anyósnak virágokkal kihímzett kendőt ad át, ekkor bekiabál a násznagy keresztapa: Kelko kvietke, Telko gyietyke! Ahány virág, annyi gyerek!
 
Menyasszony:
Köszönöm vőfélyek mindent mit tettetek, hogy ezt a napot ti se felejtsétek, ajándékba kivarrott keszkenőt adok most néktek.
Drága jó szakácsném áldja meg az Isten, hogy nekünk ennyit főzött itten! Fogadja el tőlem ezt az ajándékot, melyet szívből adok át én most.
Most pedig kedves anyósom magához fordulok, megköszönve, hogy befogadott. Fogadja el tőlem e hímzett fejkendőt. Kívánom, hosszú életében viselje ezt a kendőt egészséggel.
 
Kezdődik a vacsora

A menyasszonyt mindig az ablakkal szemben ültették le, mert kívülről kukucskáltak, hogy milyen a menyasszony. A vacsora előtt a násznagy felállítatta a násznépet, és elmondta az imát, majd miután leültek, a zenész mindenkinek sorban elhúzta a kedves nótáját. Először a menyasszonyét, vőlegényét, násznagyét, és így tovább.
Menyasszonyé:
Akácos út...
Vőlegényé:
 Itt énekelnek Szlovák nótákat!
 
Minden fogás előtt vers!
 
Leveshez:
Tisztelt vendégsereg, itt van az első étel,
Kitűnő húsleves, tele van metélttel.
Látják mily tündöklő, arany színben villog,
Mellette a kanál gusztusosan csillog.
Egyék jó étvággyal, mert szép asszony főzte,
Kinek hét faluban híres a főztje.
Behoztam a tálat, látják mily ügyesen,
Szeretném kivinni egészen üresen!
Étvágyat kívánok mindenkinek hozzá,
Tisztelt násznagy uram: fogjanak hát hozzá!

Milí páni svadobníci!
Prinášam vám túto slepicu
Ona bola prívetivá
A zato je aj není chudá
Gazdiná hu rada mala
Lebo jej každí deň vajce zniesla
 
Főtthúshoz:
Itt a finom borjúhús jó erős tormával,
Csak harminchat tavasszal járt ki az anyjával.
Kisgyerekkoromba megkergettük sorba,
Most pedig megesszük, jó közepes korba.
Tormát is tett mellé a szakácsné sokat,
Hogy jól bírjuk inni az erős borokat.
 
Sülthúshoz:
Köszörülje most mindenki a kését,
Mert pecsenyét hoztam, mégpedig sokfélét.
Igazán mondhatom, aki eszik ebből:
Mint a hentesmester, úgy meghízik ettől.
Kik pecsenyét esznek, mind sokáig élnek,
Őseink is ettől lettek olyan vének.
Mivel a pecsenyét mindenkor szerették,
Utána torkukat borral öblögették.
 
Káposztához:
A káposzta a magyaroknak híres eledele,
Ezért Önöket is megkínálom vele.
Sem sa páni svadobníci Sem do tejto kapustnici
Bude menej okopávať Kým nám budu druhô dávať
Toto Vám je varená kapusta A v nej kusy mäsá zhusta!

Pörkölthöz:
Kedves Vendégeim, itt a finom pörkölt egy jókora tállal,
Egyék jó étvággyal, ne csak ímmel-ámmal!

A vőfély a következő verset mondja:
Tisztelt vendégsereg, egy kis csendet kérek,
Mi történt a konyhán, mindjárt elmesélem.
A szakácsné asszony kását, hogy keverte,
Szegény a jobb karját nagyon megégette.
Milyen nagy sebe van, ha azt látnátok,
Bizony szájukat eltátanának.
Orvoshoz kell menni, oda pedig pénz kell,
Ne sajnálják tőle hát a tízeseket,
Hogy jövő ilyenkor főzhessen a keresztelőre!
 
A vacsora végén:
Kívánom szívemből e tisztes ház adta étel és ital, váljon mindenki egészségére. Aki többet evett, mint már kellett volna, szóljon csak nekem, van nálam szódabikarbóna. A zenész pihent már eddig, csendüljön most táncra ékes muzsikája, a reggel ne köszöntsön be egy hétig ebbe a házba.
 
Menyasszonytánc éjfél után: ott tartották, ahol maradt a pár.
 
Násznagy kezdi:
Itt áll előttünk az ékes menyasszony,
hogy leány fővel még egyet mulasson.
Táncoljon hát vele mindenki egy kurtát,
Csak le ne tapossák a cipője orrát.
Gondoljanak arra, hogy drágáért varrták,
ezért tömjék meg jól bankóval a markát.
A táncot én kezdem, a többi még ráér,
Te meg prímás húzd az új házaspárért.
 
A zenészek szlovák dallal kezdik:
Stratila som partu Zeleny veniec,
Najsov mi hu druzba Svárni mládenec.
Daj ze ty hu druzba Pekne ta prosím,
Lebo ja tú partu Ver rada nosím.
 
Eladó a menyasszony…! A vőlegény maradt utoljára. Elvitte a menyasszonyt, majd már átöltözve, menyecskeként hozta vissza.

Főztek egy üst kávét, azt körbekínálták, hogy fent tudjanak maradni.
 
Borotválás: Csirkelábbal
 
Patkolás: Pista bácsi módjára
 
Menyecsketánc
 
Amikor bekötik a fejét:
Nemsokára menyecske lesz ebből a lányból,
Kerek kontyot csavarnak a hajából.
Kerek kontyot, kerekre,
Így lesz belőle szép kis menyecske,
Esztendőre elveszem, a másikra megverem,
Ő lesz a drága kis feleségem.
 
Az asszonyok körbeveszik a menyecskét:
Asszony, asszony, az akarok lenni,
Nékem abban nem parancsol senki,
Ahhoz megyek, kit szeretek igazán.
Menyecskének nem jó lenni,
Mert keveset adnak enni.
Kevés, kevés ez a tányér leves,
Menyecskének, de keserves.
Jó az Uram, jónak látszik,
Kivált mikor alszik.
Reggel fölkel, jól összever,
Megvan nékem a jó reggel.
 
Hajnalban:
A hajnali csillag ragyog,
Én még a lagziba vagyok,
Jaj Istenem, de szégyellem,
Hogy reggel kell hazamennem.
Hazamegyek babám, lefekszem,
Kialszom magamat a sötétben.


A "Lakodalmas"


A menyasszony rokonai és a menyasszony a vőlegény házánál


Örömapa, Örömanya


A templom elé érve már csak énekeltek és táncoltak


Nógrádi menyasszony (1958)


Udvarban volt a lakodalmas mulatás


Dobis János és felesége Dobos Zsuzsanna

Zsuzsi-nénitől még a mai napokban is (2016.) sok hagyományt örököltünk, és sokat segít a régi hagyományaink gyűjtésében. Ezeket Debreceniné Králik Tünde gyűjti 1994-óta. Ő a Szlovák Önkormányzat elnöke és a Nógrád Szíve Baráti Kör alnöke.


Minden jog fenntartva (c) 2016 novohrad.hu - Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata
Vissza a tartalomhoz