Evangélikus templomunk

[responsivevoice_button voice=”Hungarian Female” buttontext=”play”]

Az evangélikus gyülekezet története – a kezdetektől napjainkig. Nógrád 1774-től 184 esztendőn át Bánk filiája volt. 1958-tól vált külön, s lett önálló egyházközség, mintegy négyszáz evangélikussal. Addig csupán évente hét alkalommal volt Nógrádon evangélikus Istentisztelet, de a hívek önálló lelkészre és aktív szolgálatra vágytak. 1953. és 1985. között Kühn Ernő lelkész végezte a lelkészi szolgálatot, akire máig is nagy szeretettel emlékezik a gyülekezet minden tagja. Akkoriban a gyülekezetnek még nem volt lelkészlakása, s ez évtizedeken keresztül komoly problémát jelentett. Kühn Ernő lelkész úr Aszódról járt át Nógrádra minden hétvégén, hogy a lelkipásztori teendőit elláthassa. Ezeken a hétvégéken családoknál kapott szállást. 1969. szeptemberére készült el végül a lelkészlakás. Az 1970-es évektől a gyülekezet lélekszáma rohamosan csökkent, s ez a tendencia sajnos napjainkban is folytatódik, az elvándorlás és a csökkenő születésszám következtében. Kühn lelkész úr 1985-ben tért vissza teremtőjéhez és a gyülekezetben ettől kezdve helyettes lelkészek szolgáltak 1995-ig: Rezessy Miklós (1986-1987), Győri János Sámuel (1987-1991), majd Zólyomi Mátyás (1990-1995). A gyülekezet életében Győri János Sámuel szolgálata hozott újabb fordulatot, amikor is a gyülekezet új imaterem és parókia építésébe fogott. Ez a lelki élet megújulásának következtében vált igénnyé a gyülekezeti tagokban. Az épület 1991. novemberében készült el, amely azóta is otthont ad a gyülekezeti alkalmaknak, illetve a lelkésznek.

a gömbpanorámák megtekintéséhez kattintson a képekre…